Про автора


Лізвінський Віталій Леонідович - історик, вчитель географії в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №84 Запорізької міської ради Запорізької області.

Коло інтересів: історія зброї, військової техніки, історія та географія рідного краю, музеєзнавство, педагогіка.

Наукові публікації:

1. Лізвінський В.Л. Становлення системи підготовки і видання вузівського підручника в СРСР (20-30 рр XX ст) // Вища освіта України. - №2. Додаток 1. - 2009 р. - Тематичний випуск “Наука і вища освіта в Україні: міра інтеграції”

2. Лізвінський В.Л. Дидактичні основи відбору та структурування навчального матеріалу для вузівського підручника з педагогіки // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя. - 2009. - Вип. 4 (57) — С. 218-224

3. Лізвінський В.Л. Поняття складності та трудності навчального тексту підручника в науковій літературі // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал / редкол.: М. Віднічук (голов. ред.) та ін. - Рівне. - 2009. - Спецвипуск №1. - С. 428-433

4. Лізвінський В.Л. Генеза нормативних вимог до змісту вузівського підручника (друга половина XX – початок XXI ст.) // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя. - 2010. - Вип. 7 (60) — С. 167-172

5. Лізвінський В.Л. Особливості педагогічної підготовки майбутніх викладачів ВНЗ у 20-30 рр. XX ст // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. - Запоріжжя. - 2010. - Вип. 10 (63) — С. 23-27

6. Лізвінський В.Л Обґрунтування сутності та номенклатури функцій підручника в науковій літературі // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Вип. 26. – Ч.1. – С. 104-110

7. Лізвінський В.Л. Підходи до класифікації методів, форм і напрямів виховання у навчальній літературі з педагогіки (50-х років XX – початку XXI ст.) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. - №3. – С. 30-34

8. Лізвінський В.Л. Сутність дефініції «підручник» в науковій літературі //Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. В.І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. - Харків: ВГ "Основа", 2010. - Вип. 32. - С. 72-77

9. Лізвінський В.Л. Наукові підходи до класифікації методів і форм навчання в підручниках з педагогіки (другої половини XX – початку XXI ст.) //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2010. - №4. – С. 43-50

10. Лізвінський В.Л. Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в умовах дистанційної освіти // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-17 квітня 2010 року. - Луганськ: Phoneix. - С.198-200

11. Лізвінський В.Л. Сутність поняття педагогічної парадигми в науковій літературі// Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 08-09 квітня 2010  року / ред. колегія В.В. Пашков. - Запоріжжя: КПУ, 2010. - С. 66-70
12. Лізвінський В.Л. Розвиток вітчизняного вузівського підручника (1991- початок XXI ст.) // Наука і вища освіта: проблеми  взаємодії  та  інтеграції / За  ред.  В.І. Лугового, М.Ф. Стецька. - Київ, Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. - №1. - С. 194-200


13. Лізвінський В.Л. Науково-методичні основи самостійної роботи учнів з підручником на уроках історії // Учительський журнал он-лайн (опубліковано 15.02.2015) - [Електронний ресурс] - Режим доступу (дійсний 12.02.2018): http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/istorya-ta-pravoznavstvo/28482-naukovo-metodichn-osnovi-samostjno-roboti-uchnv-z-pdruchnikom-na-urokax-stor.html

Розробки уроків у фахових виданнях


1. Лізвінський В.Л. Географічний квест "З Україною в серці" // Учительський журнал он-лайн (опубліковано 21.01.2017) - [Електронний ресурс]. - Режим доступу (дійсний 12.02.2018): http://test.teacherjournal.in.ua/index.php/shkilni-predmeti/geografiya/11264-heohrafichnyi-kvest-z-ukrainoiu-v-sertsi

2. Лізвінський В.Л. Географічнийквест "Козацькі скарби" (опубліковано 18.12.2017) - // Учительський журнал он-лайн [Електронний ресурс] - Режим доступу (дійсний 12.02.2018): http://teacherjournal.in.ua/blog/geografichnij-kvest-kozatski-skarbi

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях

1. Лізвінський В.Л. Поняття складності та трудності навчального тексту підручника в науковій літературі/ Рівне, 2-3грудня 2009 р. / ІХ Міжнародна науково-методична конференція “Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір”

2. Лізвінський В.Л Становлення системи підготовки і видання вузівського підручника в СРСР (20-30 рр XX ст) / Київ, 2009 р. / Звітна наукова конференція Інституту вищої освіти АПН України “Наука і вища світа в Україні: міра інтеграції.

3. Лізвінський В.Л. Сутність поняття педагогічної парадигми в науковій літературі /Запоріжжя, 08 – 09 квітня 2010 р/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів».

4. Лізвінський В.Л. Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в умовах дистанційної освіти / Луганськ, 1 -3 квітня 2010 р. / IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці»

Педагогічні виставки

1. Лізвінський В.Л. Географічний диктант як засіб систематизації та контролю знань учнів [Електронний ресурс] - Режим доступу (дійсний 12.02.2018):https://showjet.ru/serials/3385/season/1/episode/2?utm_source=mycpm_hohl&utm_medium=331037054&utm_content=riviera_s1e2&uid=5a81cdd3e26a7685670212

2. Лізвінський Географічний квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках.[Електронний ресурс] - Режим доступу (дійсний 12.02.2018):https://drive.google.com/file/d/16FThlcrV8OWbiFVNIcori5vnmikQrPT2/view

Науково-популярні публікації (ознайомитися з ними можна в розділі блогу "Музей історії зброї")
1. Виталий Шлайфер, Виталий Лизвинский Изгоняющий демонов. Ритуаьный кинжал Пхур-бу в коллекции Запорожского музея оружия // Антиквар. - Киев - 2009 - №3. - С. 50-53

2. Виталий Шлайфер, Виталий Лизвинский (По материалам Музея историиоружия, г. Запорожье) Метаморфозы ритуальных серпов Индии  // Клинок. - Киев - 2009. - №5. - С. 24-27

3. Виталий Шлайфер, Виталий Лизвинский (По материалам Музея историиоружия, г. Запорожье) Винтовки семейства Маузер  // История оружия: альманах - Запорожье. - 2009.- №1- С 111-117

4. Виталий Шлайфер, Виталий Лизвинский (По материалам Музея историиоружия, г. Запорожье) Пата - меч индийских воинов  // Клинок. - Киев - 2009. - №3. - С. 37-39

5. Виталий Шлайфер, Виталий Лизвинский (По материалам Музея историиоружия, г. Запорожье) Зульфакар  // Клинок. - Киев 

Немає коментарів:

Дописати коментар